Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem našich stránek, odběratelem novinek či potenciálním zákazníkem, poskytujete nám své osobní údaje. Vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Potvrzujeme, že vaše údaje chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správcem osobních údajů je společnost SAFERA s.r.o. se sídlem Měchurova 123, Klatovy 5, 33901, IČ: 29125448, spisová značka: C 34413 vedená u Krajského soudu v Plzni, která provozuje webové stránky www.protektio.com  a příp. další webové stránky s tím spojené. Společnost SAFERA s.r.o. určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány, a za jakým účelem. Vybírá také další zpracovatele, které ke zpracování využívá.

Jaké údaje zpracováváme a proč?

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli poskytnout kvalitní obsah a připravit nejvhodnější nabídku využití platformy Protektio na základě dat a informací od vás zaslaných skrze tyto webové stránky nebo email info@protektio.com. Jednotlivé důvody zpracování:

Telefonní hovory

Z důvodu ochrany zájmů můžeme nahrávat i naše vzájemné telefonní hovory, abychom vždy přesně věděli, o čem jsme spolu mluvili. Hovory můžeme také nahrávat, zpracovávat a následně vyhodnocovat tak, abychom příště co nejlépe vyhověli vašim požadavkům, přáním a potřebám. O nahrávání hovoru budete vždy informováni před jeho uskutečněním. Můžeme se s Vámi také spojit a ověřit, zda jste byli s našimi službami spokojeni. Proti zpracování založenému na oprávněných zájmech je možné podat námitku, kterou přezkoumáme, a zhodnotíme, zda dané zpracování splňuje požadavky předpisů.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce SAFERA s.r.o., s využitím dalších zpracovatelů, společnosti Ebola, Wedos, Web4u, Amazon Web Services, jejichž zpracování spočívá v uchovávání údajů na zabezpečených serverech a cloudových serverech.

Abychom mohli měřit, jak se vám na našich webových stránkách líbí, kde trávíte nejvíce času a kam klikáte, používáme další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to následující:

Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu

Facebook – FB Pixel pomocí měřícího kódu

HotJar – analýza pohybu na webové stránce pomocí heatmap

Shoptet – vlastní měření poskytovatele ecommerce systému

Jak nás můžete kontaktovat?

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžete nás kontaktovat ne e-mailové adrese: info@protektio.com.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u nás v bezpečí. Přijali jsme technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu a zabezpečili vaše osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@protektio.com. Vaše základní práva jsou následující:

  1. Právo na informace.
  2. Právo na přístup.
  3. Právo na opravu.
  4. Právo na výmaz. Být zapomenut.
  5. Portabilita.
  6. Právo vznést námitku.
  7. Právo na odvolání souhlasu.
  8. Právo na omezení.
  9. Automatizované individuální rozhodování.
  10. Právo obrátit se na dohled, soud.

Vaše právo na informace  

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 60 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s marketingovými informacemi, tipy a články vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydáme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1.1. 2023